(function($){ /* hoverIntent by Brian Cherne */ $.fn.hoverIntent = function(f,g) { // default configuration options var cfg = { sensitivity: 7, interval: 100, timeout: 0 }; // override configuration options with user supplied object cfg = $.extend(cfg, g ? { over: f, out: g } : f ); // instantiate variables // cX, cY = current X and Y position of mouse, updated by mousemove event // pX, pY = previous X and Y position of mouse, set by mouseover and polling interval var cX, cY, pX, pY; // A private function for getting mouse position var track = function(ev) { cX = ev.pageX; cY = ev.pageY; }; // A private function for comparing current and previous mouse position var compare = function(ev,ob) { ob.hoverIntent_t = clearTimeout(ob.hoverIntent_t); // compare mouse positions to see if they've crossed the threshold if ( ( Math.abs(pX-cX) + Math.abs(pY-cY) ) cfg.sensitivity ) { $(ob).unbind("mousemove",track); // set hoverIntent state to true (so mouseOut can be called) ob.hoverIntent_s = 1; return cfg.over.apply(ob,[ev]); } else { // set previous coordinates for next time pX = cX; pY = cY; // use self-calling timeout, guarantees intervals are spaced out properly (avoids JavaScript timer bugs) ob.hoverIntent_t = setTimeout( function(){compare(ev, ob);} , cfg.interval ); } }; // A private function for delaying the mouseOut function var delay = function(ev,ob) { ob.hoverIntent_t = clearTimeout(ob.hoverIntent_t); ob.hoverIntent_s = 0; return cfg.out.apply(ob,[ev]); }; // A private function for handling mouse 'hovering' var handleHover = function(e) { // next three lines copied from jQuery.hover, ignore children onMouseOver/onMouseOut var p = (e.type == "mouseover" ? e.fromElement : e.toElement) || e.relatedTarget; while ( p p != this ) { try { p = p.parentNode; } catch(e) { p = this; } } if ( p == this ) { return false; } // copy objects to be passed into t (required for event object to be passed in IE) var ev = jQuery.extend({},e); var ob = this; // cancel hoverIntent timer if it exists if (ob.hoverIntent_t) { ob.hoverIntent_t = clearTimeout(ob.hoverIntent_t); } // else e.type == "onmouseover" if (e.type == "mouseover") { // set "previous" X and Y position based on initial entry point pX = ev.pageX; pY = ev.pageY; // update "current" X and Y position based on mousemove $(ob).bind("mousemove",track); // start polling interval (self-calling timeout) to compare mouse coordinates over time if (ob.hoverIntent_s != 1) { ob.hoverIntent_t = setTimeout( function(){compare(ev,ob);} , cfg.interval );} // else e.type == "onmouseout" } else { // unbind expensive mousemove event $(ob).unbind("mousemove",track); // if hoverIntent state is true, then call the mouseOut function after the specified delay if (ob.hoverIntent_s == 1) { ob.hoverIntent_t = setTimeout( function(){delay(ev,ob);} , cfg.timeout );} } }; // bind the function to the two event listeners return this.mouseover(handleHover).mouseout(handleHover); }; })(jQuery); //]]

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

CÁCH NHẬN BIẾT HÀNG SERUM THẬT

Hiện nay trên thị trường tiêu thụ rất nhiều loại SERUM DƯỠNG TÓC Thái Lan.
loại Giả, Loại thật: loại 1 và loại 2.

Sau đây mình xin phân biệt cho các bạn biết VIÊN SERUMDƯỠNG TÓC THÁI LAN thật giả:

- Hàng Giả: Màu sáng xấu, viên mềm, khi bỏ vào bao, viên  serum dính vào bao, dễ vỡ, mùi không thơm.
- Hàng Thật loại 2: Viên màu sắc đẹp, to, viên hơi cứng nhưng màu xanh thì mềm.

-Hàng Thật loại 1: Viên màu sắc đẹp, SÁNG BÓNG HƠN LOẠI 2, to, Viên rất cứng, cứng cực kì. Mùi thơm x5 lần mấy viên loại 2.


BỎ SĨ SERUM DƯỠNG TÓC THÁI LAN SỐ LƯỢNG LỚN, GIÁ CỰC TỐT.
CHÍNH SÁCH MARKETING ONLINE HỖ TRỢ CHO KHÁCH HÀNG LẤY SĨ.

1. Hỗ trợ đăng tin bán hàng lên diễn đàn lớn
2. Hỗ trợ tạo fanpage face book và hướng dẫn thu hút khách hàng.
3. Tạo blog miễn phí cho cho khách hàng xây dựng thương hiệu
4. Seo web blog lên top google để tăng doanh thu.
5..
6..

0 nhận xét:

Đăng nhận xét